Tủ đông-mát cánh công nghiệp inox Turbocool URCF 22S

Tủ đông-mát cánh công nghiệp inox Turbocool URCF 22S