TurboCool tủ đông 6 đứng inox URF 6S

TurboCool tủ đông 6 đứng inox URF 6S